Hotline mua hàng : 0243 998 1723 - 0976 80 51 56
Thời gian làm việc : Từ 8H đến 22H tất cả các ngày
Karofi Chính Hãng
Trung tâm phân phối chính hãng Karofi Điện thoại: 0243 998 1723 - Hotline : 0976 80 51 56 Email : Lienhe@Karofichinhhang.vn - website: www.Karofichinhhang.vn

Bảng báo giá Máy lọc nước Karofi giá rẻ nhất

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2020 Karofi Chính Hãng là trung tâm phân phối chính thức của Karofi, Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá bán lẻ sản phẩm Máy lọc nước Karofi giá rẻ nhất.
STT Tên sản phẩm Mã SP Hạn sử dụng Đơn giá Hình ảnh
1Máy lọc nước Karofi ERO80 8 lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước Karofi 8 cấp lọcTrực tiếp từ Karofi Chính Hãng ERO80Máy lọc nước Karofi ERO80 8 lõi lọc20 năm4,400,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi ERO80 8 lõi lọc
2Máy lọc nước Karofi ERO80 8 lõi lọc lắp gầm chậu rửa bát Chức năng : Máy lọc nước 8 cấp lọc, lắp gầm chậu rửa mặtTrực tiếp từ Karofi Chính Hãng ERO80 KVMáy lọc nước Karofi ERO80 8 lõi lọc lắp gầm chậu rửa bát20 năm3,750,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi ERO80 8 lõi lọc lắp gầm chậu rửa bát
3Máy lọc nước Karofi E9RO Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng E9ROMáy lọc nước Karofi E9RO10 năm5,750,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi E9RO
4Máy lọc nước Karofi S-S137 Không tủ Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng S-S137Máy lọc nước Karofi S-S137 Không tủ10 năm3,900,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi S-S137 Không tủ
5Máy lọc nước Karofi K-I238 tủ đứng Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng K-I238Máy lọc nước Karofi K-I238  tủ đứng10 năm6,500,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi K-I238  tủ đứng
6Máy lọc nước Karofi E-RO118 Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng E-RO118Máy lọc nước Karofi E-RO11810 năm5,090,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi E-RO118
7Máy lọc nước Karofi ERO90 (ERO80+ORP) 9 lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọcTrực tiếp từ Karofi Chính Hãng ERO90 (ERO80+ORP)Máy lọc nước Karofi ERO90 (ERO80+ORP) 9 lõi lọc20 năm4,750,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi ERO90 (ERO80+ORP) 9 lõi lọc
8Máy lọc nước Karofi ERO70 7 lõi lọc không vỏ Lắp gầm chậu rửa bát Chức năng : Máy lọc nước 7 cấp lọc lắp gầm chậu rửa bátTrực tiếp từ Karofi Chính Hãng ERO70 KVMáy lọc nước Karofi ERO70 7 lõi lọc không vỏ Lắp gầm chậu rửa bát20 năm3,550,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi ERO70 7 lõi lọc không vỏ Lắp gầm chậu rửa bát
9Máy lọc nước Karofi N-e119/U 9 cấp lọc Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng N-e119/UMáy lọc nước Karofi N-e119/U 9 cấp lọc10 năm5,550,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi N-e119/U 9 cấp lọc
10Máy lọc nước Karofi N-E119/A 9 cấp lọc Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng N-E119/AMáy lọc nước Karofi N-E119/A 9 cấp lọc10 năm4,950,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi N-E119/A 9 cấp lọc
11Máy lọc nước Karofi ERO60 6 lõi lọc không vỏ lắp gầm chậu Chức năng : Máy lọc nước 6 cấp lọc không vỏ lắp gầm chậu rửa mặtTrực tiếp từ Karofi Chính Hãng ERO60 KVMáy lọc nước Karofi ERO60 6 lõi lọc không vỏ lắp gầm chậu20 năm3,400,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi ERO60 6 lõi lọc không vỏ lắp gầm chậu
12Máy lọc nước Karofi ERO70 7 lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước 7 cấp lọcTrực tiếp từ Karofi Chính Hãng ERO70Máy lọc nước Karofi ERO70 7 lõi lọc20 năm4,050,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi ERO70 7 lõi lọc
13Máy lọc nước Karofi ERO90 (ERO80+ORP) 9 lõi lọc lắp gầm chậu rửa Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọc, lắp gầm bếpTrực tiếp từ Karofi Chính Hãng ERO80+ORP KVMáy lọc nước Karofi ERO90 (ERO80+ORP) 9 lõi lọc lắp gầm chậu rửa20 năm4,050,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi ERO90 (ERO80+ORP) 9 lõi lọc lắp gầm chậu rửa
14Máy lọc nước Karofi N-e119/A+UV Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng N-e119/A+UVMáy lọc nước Karofi N-e119/A+UV10 năm6,050,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi N-e119/A+UV
15Máy lọc nước RO Karofi KT-KT80 8 cấp lọc TỦ VTU Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng KT-KT80VTUMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80 8 cấp lọc TỦ VTU10 năm4,500,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80 8 cấp lọc TỦ VTU
16Máy lọc nước Karofi N-E118 8 cấp lọc Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng N-E118Máy lọc nước Karofi N-E118 8 cấp lọc10 năm4,590,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi N-E118 8 cấp lọc
17Máy lọc nước RO Karofi KT-KT80 + ORP 9 cấp lọc TỦ VTU Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng KT-KT80+ORP VTUMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80 + ORP 9 cấp lọc TỦ VTU10 năm4,790,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80 + ORP 9 cấp lọc TỦ VTU
18Máy lọc nước RO Karofi KT-KT80 + UV 9 cấp lọc KHÔNG TỦ Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng KT-KT80UVMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80 + UV 9 cấp lọc KHÔNG TỦ10 năm4,650,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80 + UV 9 cấp lọc KHÔNG TỦ
19Máy lọc nước Karofi ERO60 6 lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước 6 cấp lọcTrực tiếp từ Karofi Chính Hãng ERO60Máy lọc nước Karofi ERO60 6 lõi lọc20 năm3,900,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi ERO60 6 lõi lọc
20Máy lọc nước Karofi ERO50 5 lõi lọc không vỏ lắp gầm chậu Chức năng : Máy lọc nước 5 cấp không vỏ, lắp gầm chậu rửa bátTrực tiếp từ Karofi Chính Hãng ERO50 KVMáy lọc nước Karofi ERO50 5 lõi lọc không vỏ lắp gầm chậu20 năm3,200,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi ERO50 5 lõi lọc không vỏ lắp gầm chậu
21Máy lọc nước RO Karofi KT-KT80 + ORP 9 cấp lọc KHÔNG TỦ Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng KT-KT80 + ORPMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80 + ORP 9 cấp lọc KHÔNG TỦ10 năm4,150,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80 + ORP 9 cấp lọc KHÔNG TỦ
22Máy lọc nước Karofi N-E239 - 9 lõi Tiêu Chuẩn Rẻ Nhất Chức năng : Máy lọc nước Karofi N-E239 9 lõi tiêu chuẩnTrực tiếp từ Karofi Chính Hãng N-E239Máy lọc nước Karofi N-E239 - 9 lõi Tiêu Chuẩn Rẻ Nhất20 năm4,890,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi N-E239 - 9 lõi Tiêu Chuẩn Rẻ Nhất
23Máy lọc nước RO Karofi KT-KT80 8 cấp lọc KHÔNG TỦ Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng KT-KT80Máy lọc nước RO Karofi KT-KT80 8 cấp lọc KHÔNG TỦ10 năm3,850,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80 8 cấp lọc KHÔNG TỦ
24Máy lọc nước Karofi ERO50 5 lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước 5 lõi lọcTrực tiếp từ Karofi Chính Hãng ERO50Máy lọc nước Karofi ERO50 5 lõi lọc20 năm3,700,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Karofi ERO50 5 lõi lọc
25Máy lọc nước RO Karofi KT-KT80+ORP+UV 10 cấp lọc Không Tủ Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng KT-KT80ORPUV KTMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80+ORP+UV 10 cấp lọc Không Tủ10 năm4,890,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80+ORP+UV 10 cấp lọc Không Tủ
26Máy lọc nước RO Karofi KT-KT80+ORP+UV 10 cấp lọc TỦ VTU Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng KT-KT80ORPUVMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80+ORP+UV 10 cấp lọc TỦ VTU10 năm5,490,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80+ORP+UV 10 cấp lọc TỦ VTU
27Máy lọc nước RO Karofi KT-KT80 + UV 9 cấp lọc TỦ VTU Chức năng : Trực tiếp từ Karofi Chính Hãng KT-KT80UV VTUMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80 + UV 9 cấp lọc TỦ VTU10 năm5,250,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước RO Karofi KT-KT80 + UV 9 cấp lọc TỦ VTU
* Ghi chú - Sản phẩm báo giá là sản phẩm chính hãng 100%. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000đ/ sản phẩm - Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Khách hàng nếu lấy VAT vui lòng cộng thêm 10% - Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại nội thành Hà Nội. Nếu giá trị đơn hàng dưới 255.000đ thì cộng thêm 20.000đ chi phí vận chuyển. Các tỉnh khác vui lòng liên hệ ! - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 7 năm 2020. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !