Hotline mua hàng : 0243 998 1723 - 0976 80 51 56
Thời gian làm việc : Từ 8H đến 22H tất cả các ngày

Máy lọc nước Karofi để gầm, ko tủ

Mới 2021
KM Sốc ngày tết
Máy lọc nước Karofi ERO80 8 lõi lọc lắp gầm chậu rửa bát
Máy lọc nước Karofi ERO80 8 lõi lọc lắp gầm chậu rửa bát
3,250,000đ5,180,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, UV Tự Động
Máy lọc nước Karofi KT-ERO80 + UV Tự Động
Máy lọc nước Karofi KT-ERO80 + UV Tự Động
4,150,000đ5,200,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc, đèn UV tự động
Máy lọc nước Karofi KT-ERO80 + ORP + UV Tự Động
Máy lọc nước Karofi KT-ERO80 + ORP + UV Tự Động
4,600,000đ5,500,000đ
25%
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KS80 Không Vỏ
Máy lọc nước Karofi SRO KS80 Không Vỏ
4,200,000đ5,600,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI70 Không Vỏ
Máy lọc nước Karofi SRO KSI70 Không Vỏ
4,050,000đ5,560,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI90 Không Vỏ
Máy lọc nước Karofi SRO KSI90 Không Vỏ
4,500,000đ6,500,000đ
Mới 2021
7 lõi lọc - New 2020
Máy lọc nước Karofi S-S137 Không tủ
Máy lọc nước Karofi S-S137 Không tủ
3,900,000đ4,500,000đ
Mới 2021
Gọi điện giá rẻ bất ngờ
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038
3,250,000đ5,390,000đ
Mới 2021
Máy lọc để bàn
Máy lọc nước Karofi để bàn Topbox T-s146
Máy lọc nước Karofi để bàn Topbox T-s146
5,600,000đ7,000,000đ
Mới 2021
Để gầm chậu
Máy lọc nước để gầm chậu Karofi Spido S-s027
Máy lọc nước để gầm chậu Karofi Spido S-s027
4,790,000đ6,020,000đ
25%
Không dùng bình áp
Máy lọc nước để bàn Karofi Spido S-s156
Máy lọc nước để bàn Karofi Spido S-s156
8,200,000đ11,000,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, 8 lõi + đèn UV tự động
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038 + UV Tự Động 100%
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038 + UV Tự Động 100%
3,700,000đ6,050,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc lõi ORP
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038 + ORP
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038 + ORP
3,550,000đ5,960,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc, 9 lõi + đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038 + ORP + UV Tự Động 100%
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038 + ORP + UV Tự Động 100%
4,050,000đ6,550,000đ