Hotline mua hàng : 0243 998 1723 - 0976 80 51 56
Thời gian làm việc : Từ 8H đến 22H tất cả các ngày

Máy lọc nước Karofi để gầm, ko tủ

Mới 2021
Gọi điện giá rẻ bất ngờ
Máy lọc nước Karofi KT-ERO80 8 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi KT-ERO80 8 lõi lọc
4,900,000đTặng Voucher 1,250,0005,490,000đ
27%
8 cấp lọc
Máy lọc nước RO Karofi KT-KT80 8 cấp lọc KHÔNG TỦ
Máy lọc nước RO Karofi KT-KT80 8 cấp lọc KHÔNG TỦ
3,990,000đTặng Voucher 90,0005,490,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi ERO90 (ERO80+ORP) 9 lõi lọc lắp gầm chậu rửa
Máy lọc nước Karofi ERO90 (ERO80+ORP) 9 lõi lọc lắp gầm chậu rửa
4,600,000đTặng Voucher 250,0004,950,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, UV Tự Động
Máy lọc nước Karofi KT-ERO80 + UV Tự Động
Máy lọc nước Karofi KT-ERO80 + UV Tự Động
4,650,000đTặng Voucher 50,0005,200,000đ
15%
10 cấp lọc Hydrogenn
Máy lọc nước Karofi KAQ-U03
Máy lọc nước Karofi KAQ-U03
5,100,000đTặng Voucher 150,0005,990,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc, đèn UV tự động
Máy lọc nước Karofi KT-ERO80 + ORP + UV Tự Động
Máy lọc nước Karofi KT-ERO80 + ORP + UV Tự Động
4,600,000đTặng Voucher 5,500,000đ
25%
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KS80 Không Vỏ
Máy lọc nước Karofi SRO KS80 Không Vỏ
4,200,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện5,600,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI70 Không Vỏ
Máy lọc nước Karofi SRO KSI70 Không Vỏ
4,050,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện5,560,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI90 Không Vỏ
Máy lọc nước Karofi SRO KSI90 Không Vỏ
4,500,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện6,500,000đ
Mới 2021
10 Lõi, Tự sục rửa
Máy lọc nước Karofi KAQ-U16
Máy lọc nước Karofi KAQ-U16
5,346,000đGiảm sốc khi gọi điện6,290,000đ
Mới 2021
7 lõi lọc - New 2020
Máy lọc nước Karofi S-S137 Không tủ
Máy lọc nước Karofi S-S137 Không tủ
3,900,000đTặng Voucher 4,500,000đ
Mới 2021
Gọi điện giá rẻ bất ngờ
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038
5,030,000đTặng Voucher 1,330,0005,590,000đ
Mới 2021
Máy lọc để bàn
Máy lọc nước Karofi để bàn Topbox T-s146
Máy lọc nước Karofi để bàn Topbox T-s146
5,600,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,000,000đ
Mới 2021
Để gầm chậu
Máy lọc nước để gầm chậu Karofi Spido S-s027
Máy lọc nước để gầm chậu Karofi Spido S-s027
4,790,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện6,020,000đ
25%
Không dùng bình áp
Máy lọc nước để bàn Karofi Spido S-s156
Máy lọc nước để bàn Karofi Spido S-s156
8,200,000đ11,000,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, 8 lõi + đèn UV tự động
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038 + UV Tự Động 100%
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038 + UV Tự Động 100%
4,600,000đTặng Voucher 50,0006,050,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc lõi ORP
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038 + ORP
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038 + ORP
4,400,000đTặng Voucher 50,0005,960,000đ
Mới 2021
10 cấp, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038 + ORP + UV Tự Động 100%
Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038 + ORP + UV Tự Động 100%
4,900,000đTặng Voucher 50,0006,550,000đ
Mới 2021
10 lõi, Thông minh, Wifi
Máy lọc nước Karofi KAQ-U95
Máy lọc nước Karofi KAQ-U95
5,500,000đRẻ hơn khi gọi điện6,590,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc Hydrogenn
Máy lọc nước Karofi KAQ-U05
Máy lọc nước Karofi KAQ-U05
5,400,000đTặng Voucher 300,0006,090,000đ
Mới 2021
Tự động báo thay lõi
Máy lọc nước Thông Minh Karofi K8I-1 iRO1.1 Không Vỏ
Máy lọc nước Thông Minh Karofi K8I-1 iRO1.1 Không Vỏ
5,770,000đTặng Voucher 1,270,0006,790,000đ