Hotline mua hàng : 0243 998 1723 - 0976 80 51 56
Thời gian làm việc : Từ 8H đến 22H tất cả các ngày

Máy lọc nước Karofi Tủ Đứng

Mới 2021
Gọi điện giá rẻ bất ngờ
Máy lọc nước Karofi ERO80 8 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi ERO80 8 lõi lọc
4,390,000đ7,650,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi ERO80+ORP - 9 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi ERO80+ORP - 9 lõi lọc
4,700,000đ5,450,000đ
22%
10 cấp lọc, đèn UV tự động
Máy lọc nước Karofi ERO80 + ORP + UV - 10 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi ERO80 + ORP + UV - 10 cấp lọc
5,100,000đ6,500,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, đèn UV tự động
Máy lọc nước Karofi ERO80+UV - 9 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi ERO80+UV - 9 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
4,750,000đ6,050,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi K9IQ-2 iRO 2.0 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K9IQ-2 iRO 2.0 9 cấp lọc
6,900,000đ8,800,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K9IQ-2A iRO 2.0 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K9IQ-2A iRO 2.0 9 cấp lọc
6,800,000đ8,170,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K8IQ-2 iRO 2.0 8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K8IQ-2 iRO 2.0 8 cấp lọc
7,810,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K7IQ-2 iRO 2.0 7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K7IQ-2 iRO 2.0 7 cấp lọc
7,510,000đ
20%
Hydrogen - New 2021
Máy lọc nước Karofi KSI90 PLUS
Máy lọc nước Karofi KSI90 PLUS
6,250,000đ7,790,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI80 8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI80 8 cấp lọc
5,200,000đ6,100,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi SRO KSI90 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI90 9 cấp lọc
4,990,000đ7,090,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI90-A 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI90-A 9 cấp lọc
4,990,000đ6,470,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI70 7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI70 7 cấp lọc
4,500,000đ5,960,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi K9I-1 iRO 1.1 9 Lõi vớ Đèn UV
Máy lọc nước Karofi K9I-1 iRO 1.1 9 Lõi vớ Đèn UV
6,400,000đ7,260,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K9I-1A iRO 1.1 9 Lõi
Máy lọc nước Karofi K9I-1A iRO 1.1 9 Lõi
6,100,000đ6,990,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K8I-1 iRO 1.1 8 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi K8I-1 iRO 1.1 8 lõi lọc
5,250,000đ6,630,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K7I-1 iRO 1.1 7 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi K7I-1 iRO 1.1 7 lõi lọc
4,900,000đ6,480,000đ
Mới 2021
6 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K6I-1 iRO 1.1
Máy lọc nước Karofi K6I-1 iRO 1.1
4,700,000đ6,280,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc - Màng đúc
Máy lọc nước Karofi E9RO
Máy lọc nước Karofi E9RO
5,750,000đ6,520,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi E-RO118
Máy lọc nước Karofi E-RO118
5,090,000đ5,490,000đ
Mới 2021
Màng đúc - Thông Minh
Máy lọc nước Karofi K-I238  tủ đứng
Máy lọc nước Karofi K-I238 tủ đứng
6,500,000đ7,790,000đ
20%
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi N-e119/U 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi N-e119/U 9 cấp lọc
5,550,000đ6,950,000đ
21%
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi N-E119/A 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi N-E119/A 9 cấp lọc
4,950,000đ6,290,000đ
17%
10 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi N-e119/A+UV
Máy lọc nước Karofi N-e119/A+UV
6,050,000đ7,250,000đ
23%
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi N-E118 8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi N-E118 8 cấp lọc
4,590,000đ5,950,000đ
Mới 2021
KM Sốc ngày tết
Máy lọc nước Karofi N-E239 - 9 lõi Tiêu Chuẩn Rẻ Nhất
Máy lọc nước Karofi N-E239 - 9 lõi Tiêu Chuẩn Rẻ Nhất
3,990,000đ5,690,000đ
Mới 2021
5 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i225 Thông Minh 5 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i225 Thông Minh 5 Lõi lọc
6,400,000đ8,000,000đ
Mới 2021
6 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i226 Thông Minh 6 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i226 Thông Minh 6 Lõi lọc
6,500,000đ8,200,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i227 Thông Minh 7 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i227 Thông Minh 7 Lõi lọc
6,600,000đ8,400,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i228 Thông Minh 8 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i228 Thông Minh 8 Lõi lọc
6,800,000đ8,700,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i229/A Thông Minh 9 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i229/A Thông Minh 9 Lõi lọc
6,900,000đ9,070,000đ
Mới 2021
6 cấp lọc, Đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i225/U Thông Minh 6 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i225/U Thông Minh 6 cấp lọc
6,850,000đ8,500,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i226/U Thông Minh 7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i226/U Thông Minh 7 cấp lọc
7,000,000đ8,750,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i227/U Thông Minh 8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i227/U Thông Minh 8 cấp lọc
6,600,000đ8,950,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i228/U Thông Minh 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i228/U Thông Minh 9 cấp lọc
7,500,000đ9,250,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i229/A + UVS Thông Minh 10 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i229/A + UVS Thông Minh 10 cấp lọc
7,900,000đ9,620,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Thông Minh MEGATON M-I2210/UH
Máy lọc nước Karofi Thông Minh MEGATON M-I2210/UH
7,690,000đ9,900,000đ
Mới 2021
5 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i125 Thông Minh 5 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i125 Thông Minh 5 Lõi lọc
5,800,000đ6,850,000đ
Mới 2021
6 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i126 Thông Minh 6 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i126 Thông Minh 6 Lõi lọc
5,900,000đ8,900,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i127 Thông Minh 7 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i127 Thông Minh 7 Lõi lọc
6,000,000đ9,200,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i128 Thông Minh 8 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i128 Thông Minh 8 Lõi lọc
5,900,000đ9,500,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i129/A Thông Minh 9 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i129/A Thông Minh 9 Lõi lọc
6,150,000đ10,000,000đ
Mới 2021
6 cấp lọc, Đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i125/U Thông Minh 6 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i125/U Thông Minh 6 cấp lọc
6,600,000đ7,350,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i126/U Thông Minh 7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i126/U Thông Minh 7 cấp lọc
6,700,000đ7,550,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i127/U Thông Minh 8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i127/U Thông Minh 8 cấp lọc
6,800,000đ7,850,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i128/U Thông Minh 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i128/U Thông Minh 9 cấp lọc
6,900,000đ8,150,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i129/U Thông Minh 10 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i129/U Thông Minh 10 cấp lọc
7,200,000đ8,900,000đ
Mới 2021
5 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s125 5 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s125 5 lõi lọc
5,500,000đ6,600,000đ
Mới 2021
6 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s126
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s126
5,600,000đ6,800,000đ
Mới 2021
Chính hãng
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s129/A 9 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s129/A 9 lõi lọc
6,500,000đ7,390,000đ
Mới 2021
Chính hãng
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s128 8 lõi lọc Model 2020
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s128 8 lõi lọc Model 2020
5,800,000đ7,020,000đ
Mới 2021
Chính hãng
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s127 7 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s127 7 lõi lọc
5,700,000đ6,800,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s129/U 10 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s129/U 10 lõi lọc
6,900,000đ8,000,000đ