Hotline mua hàng : 0243 998 1723 - 0976 80 51 56
Thời gian làm việc : Từ 8H đến 22H tất cả các ngày

Máy lọc nước Karofi Tủ Đứng

Mới 2021
Gọi điện giá rẻ bất ngờ
Máy lọc nước Karofi ERO80 8 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi ERO80 8 lõi lọc
5,260,000đTặng Voucher 1,060,0006,190,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi ERO80+ORP - 9 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi ERO80+ORP - 9 lõi lọc
5,400,000đTặng Voucher 450,0005,950,000đ
15%
10 cấp lọc, đèn UV tự động
Máy lọc nước Karofi ERO80 + ORP + UV - 10 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi ERO80 + ORP + UV - 10 cấp lọc
5,550,000đTặng Voucher 350,0006,500,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, đèn UV tự động
Máy lọc nước Karofi ERO80+UV - 9 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi ERO80+UV - 9 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
5,650,000đTặng Voucher 1,000,0006,050,000đ
Mới 2021
10 lõi lọc cao cấp
Máy lọc nước Karofi ERO100
Máy lọc nước Karofi ERO100
5,400,000đGiảm sốc khi gọi điện5,620,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc có WIFI
Máy lọc nước Karofi Optimus PRO O-I439 AioTec Có WIFI
Máy lọc nước Karofi Optimus PRO O-I439 AioTec Có WIFI
7,200,000đTặng Voucher 1,400,0009,390,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi K9IQ-2 iRO 2.0 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K9IQ-2 iRO 2.0 9 cấp lọc
6,900,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện8,800,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K9IQ-2A iRO 2.0 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K9IQ-2A iRO 2.0 9 cấp lọc
6,800,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện8,170,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K8IQ-2 iRO 2.0 8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K8IQ-2 iRO 2.0 8 cấp lọc
Giá rẻ hơn khi gọi điện7,810,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K7IQ-2 iRO 2.0 7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K7IQ-2 iRO 2.0 7 cấp lọc
Giá rẻ hơn khi gọi điện7,510,000đ
Mới 2021
6 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K6IQ-2 iRO 2.0 6 cấp lọc Thông Minh
Máy lọc nước Karofi K6IQ-2 iRO 2.0 6 cấp lọc Thông Minh
Giá rẻ hơn khi gọi điện7,300,000đ
21%
Hydrogen - New 2021
Máy lọc nước Karofi KSI90 PLUS 
Máy lọc nước Karofi KSI90 PLUS 
6,500,000đTặng Voucher 850,0008,190,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI80 8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI80 8 cấp lọc
5,200,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện6,100,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi SRO KSI90 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI90 9 cấp lọc
4,990,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,090,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI90-A 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI90-A 9 cấp lọc
4,990,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện6,470,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI70 7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi SRO KSI70 7 cấp lọc
4,500,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện5,960,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi K9I-1 iRO 1.1 9 Lõi vớ Đèn UV
Máy lọc nước Karofi K9I-1 iRO 1.1 9 Lõi vớ Đèn UV
6,400,000đTặng Voucher 100,0007,260,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K9I-1A iRO 1.1 9 Lõi
Máy lọc nước Karofi K9I-1A iRO 1.1 9 Lõi
6,100,000đTặng Voucher 150,0006,990,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K8I-1 iRO 1.1 8 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi K8I-1 iRO 1.1 8 lõi lọc
5,250,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện6,630,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K7I-1 iRO 1.1 7 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi K7I-1 iRO 1.1 7 lõi lọc
4,900,000đTặng Voucher 6,480,000đ
Mới 2021
6 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi K6I-1 iRO 1.1
Máy lọc nước Karofi K6I-1 iRO 1.1
4,700,000đTặng Voucher 6,280,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc - Màng đúc
Máy lọc nước Karofi E9RO
Máy lọc nước Karofi E9RO
5,750,000đTặng Voucher 6,520,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi E-RO118
Máy lọc nước Karofi E-RO118
5,090,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện5,490,000đ
Mới 2021
Màng đúc - Thông Minh
Máy lọc nước Karofi K-I238  tủ đứng
Máy lọc nước Karofi K-I238 tủ đứng
6,500,000đTặng Voucher 7,790,000đ
20%
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi N-e119/U 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi N-e119/U 9 cấp lọc
5,550,000đTặng Voucher 100,0006,950,000đ
21%
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi N-E119/A 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi N-E119/A 9 cấp lọc
4,950,000đTặng Voucher 100,0006,290,000đ
17%
10 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi N-e119/A+UV
Máy lọc nước Karofi N-e119/A+UV
6,050,000đTặng Voucher 50,0007,250,000đ
23%
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi N-E118 8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi N-E118 8 cấp lọc
4,590,000đTặng Voucher 40,0005,950,000đ
Mới 2021
Rẻ bất ngờ khi gọi điện
Máy lọc nước Karofi N-E239 - 9 lõi Tiêu Chuẩn Rẻ Nhất
Máy lọc nước Karofi N-E239 - 9 lõi Tiêu Chuẩn Rẻ Nhất
5,000,000đTặng Voucher 350,0005,990,000đ
Mới 2021
New Model 2021
Máy lọc nước Karofi KAQ-O07
Máy lọc nước Karofi KAQ-O07
6,200,000đTặng Voucher 50,0007,850,000đ
11%
Quà 3 triệu đồng
Máy lọc nước Karofi KAQ-P95
Máy lọc nước Karofi KAQ-P95
8,720,000đTặng Voucher 1,320,0009,800,000đ
Mới 2021
Gọi điện giá rẻ bất ngờ
Máy lọc nước Karofi Optimus Plus O-P1310 - 10 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus Plus O-P1310 - 10 Lõi lọc
7,270,000đTặng Voucher 1,070,0009,090,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Thông Minh MEGATON M-I2210/UH
Máy lọc nước Karofi Thông Minh MEGATON M-I2210/UH
7,690,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện9,900,000đ
Mới 2021
5 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i225 Thông Minh 5 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i225 Thông Minh 5 Lõi lọc
6,400,000đTặng Voucher 200,0008,000,000đ
Mới 2021
6 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i226 Thông Minh 6 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i226 Thông Minh 6 Lõi lọc
6,500,000đTặng Voucher 200,0008,200,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i227 Thông Minh 7 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i227 Thông Minh 7 Lõi lọc
6,600,000đTặng Voucher 200,0008,400,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i228 Thông Minh 8 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i228 Thông Minh 8 Lõi lọc
6,800,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện8,700,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i229/A Thông Minh 9 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i229/A Thông Minh 9 Lõi lọc
6,900,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện9,070,000đ
Mới 2021
6 cấp lọc, Đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i225/U Thông Minh 6 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i225/U Thông Minh 6 cấp lọc
6,850,000đ8,500,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i226/U Thông Minh 7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i226/U Thông Minh 7 cấp lọc
7,000,000đ8,750,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i227/U Thông Minh 8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i227/U Thông Minh 8 cấp lọc
6,600,000đTặng Voucher 200,0008,950,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i228/U Thông Minh 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i228/U Thông Minh 9 cấp lọc
7,500,000đTặng Voucher 200,0009,250,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i229/A + UVS Thông Minh 10 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i229/A + UVS Thông Minh 10 cấp lọc
7,900,000đTặng Voucher 200,0009,620,000đ
Mới 2021
5 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i125 Thông Minh 5 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i125 Thông Minh 5 Lõi lọc
5,800,000đ6,850,000đ
Mới 2021
6 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i126 Thông Minh 6 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i126 Thông Minh 6 Lõi lọc
5,900,000đ8,900,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i127 Thông Minh 7 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i127 Thông Minh 7 Lõi lọc
6,000,000đTặng Voucher 200,0009,200,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i128 Thông Minh 8 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i128 Thông Minh 8 Lõi lọc
5,900,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện9,500,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i129/A Thông Minh 9 Lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i129/A Thông Minh 9 Lõi lọc
6,150,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện10,000,000đ
Mới 2021
6 cấp lọc, Đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i125/U Thông Minh 6 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i125/U Thông Minh 6 cấp lọc
6,600,000đ7,350,000đ
Mới 2021
7 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i126/U Thông Minh 7 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i126/U Thông Minh 7 cấp lọc
6,700,000đ7,550,000đ
Mới 2021
8 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i127/U Thông Minh 8 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i127/U Thông Minh 8 cấp lọc
6,800,000đTặng Voucher 200,0007,850,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i128/U Thông Minh 9 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i128/U Thông Minh 9 cấp lọc
6,900,000đTặng Voucher 200,0008,150,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i129/U Thông Minh 10 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus i1 O-i129/U Thông Minh 10 cấp lọc
7,200,000đTặng Voucher 200,0008,900,000đ
Mới 2021
5 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s125 5 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s125 5 lõi lọc
5,500,000đTặng Voucher 200,0006,600,000đ
Mới 2021
6 cấp lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s126
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s126
5,600,000đTặng Voucher 100,0006,800,000đ
Mới 2021
Chính hãng
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s129/A 9 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s129/A 9 lõi lọc
6,500,000đTặng Voucher 200,0007,390,000đ
Mới 2021
Chính hãng
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s128 8 lõi lọc Model 2020
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s128 8 lõi lọc Model 2020
5,800,000đTặng Voucher 100,0007,020,000đ
Mới 2021
Chính hãng
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s127 7 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s127 7 lõi lọc
5,700,000đ6,800,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc, đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s129/U 10 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi Optimus S1 O-s129/U 10 lõi lọc
6,900,000đTặng Voucher 200,0008,000,000đ
Mới 2021
Gọi điện giá rẻ bất ngờ
Máy lọc nước Karofi ERO102
Máy lọc nước Karofi ERO102
6,200,000đGiảm sốc khi gọi điện7,190,000đ
Mới 2021
Xử lý nước cứng
Máy lọc nước Karofi ERO110
Máy lọc nước Karofi ERO110
6,200,000đGiảm sốc khi gọi điện6,890,000đ